Ohjeita kuvien käytöstä – tekijänoikeus

Valokuva on aina tekijänoikeudella suojattu. Kuvaajalle muodostuu automaattisesti tekijänoikeus kuvaan ilman rekisteröintiä. Siksi kuvia käytettäessä on syytä aina varmistaa, että käyttöön otettava kuva hankitaan luotettavalta taholta, jolla on oikeus myydä ja välittää kuvan julkaisu- ja käyttöoikeuksia. Aina on myös hyvä varmistaa, minkälaiset käyttöoikeudet ostetulle kuvalle muodostuu. Internetistä ei ole turvallista ottaa kuvia käyttöön ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Kuvaajalla on aina myös ns. isyysoikeus kuviinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvaajalla on oikeus saada nimensä mainittua kuvan julkaisun yhteydessä. Kuvaajan moraaliset oikeudet taas määrittelevät, paitsi oikeuden tulla mainituksi kuvan tekijänä, myös suojan kuvan muokkaamisesta ilman lupaa ja kuvan julkaisemisesta kuvaajaa tai kuvassa esiintyviä kohteita loukkaavissa yhteyksissä.

Pixmacin valikoimassa kaikki kuvat on ns. Royalty Free-kuvia, joille ostaja saa ikuisen käyttöoikeuden. Samaa kuvaa voi siis käyttää toistuvasti eri käyttötarkoituksissa jos ostetun kuvan tiedostokoko riittää. Ostettua kuvaa ei kuitenkaan saa keinotekoisesti tai tekniikan avulla suurentaa. Kaikki valikoimassamme olevat kuvat eivät kuitenkaan ole mainosvapaita; kuvan tiedoista on aina syytä tarkastaa kuvan mainos- ja mallivapaus.

Mainoskäytöissä on hyvä huomioida, että kuvassa saattaa olla kolmansien tahojen omistamia oikeuksia kuten tuotemerkki-, logo-, omaisuus-, yksityisyys-, mallivapaus. Käyttäjän velvollisuus on hankkia puuttuvat luvat.

Huomioi siis kuvaa käyttäessäsi seuraavat seikat:

  • Jos teet mainontaa, huolehdi, että sinulla on tarvittavat malli-, tuotemerkki- ja omaisuusvapaudet
  • Kuvassa olevalta tunnistettavalta henkilöltä, myös julkisuuden henkilöltä, tulee aina olla mallivapaus jos kuvaa käytetään muussa kuin toimituksellisessa käytössä
  • Kuvassa näkyvä tuotemerkki tai jonkin yhtiön logo estää kuvan käyttämisen mainonnassa ilman tuotemerkin/logon omistajan lupaa
  • Sarjakuvahahmot, taidemaalaukset, patsaat jne. ovat kohteita, joiden käyttäminen mainonnassa on syytä laittaa hälytyskellot soimaan; huolehdi aina, että olet ostanut oikeudet kaikilta tekijänoikeuksien haltijoilta.
  • Kuvan käyttäminen kaupallisessa jälleenmyyntituotteessa vaatii laajemmat käyttöoikeudet kuin kuvan käyttäminen esim. lehdessä, internet-sivuilla tai mainonnassa. Jälleenmyyntituote on esim. myynnissä oleva muki, kalenteri, postikortti, t-paita, tietokoneohjelmisto, tietokonepeli, internet-sivujen ulkoasupohja jne. Varmista aina, että olet ostanut riittävän laajat käyttöoikeudet.
  • Kuvaa ei saa muokata kuvaajaa tai kuvan kohteita halventavalla tavalla. Kuvaa ei myöskään saa julkaista tavalla, joka loukkaa kuvaajaa tai kuvan kohteita.

Punainen Risti-organisaation logot ovat kansainvälisesti suojattuja tunnuksia, joiden käyttäminen on tarkoin säädelty ja tunnusten kansainvälisoikeudellinen asema on säädetty Geneven sopimuksissa. Tunnukset ovat siis erityisen vahvan suojan alla niiden erityisen merkityksen vuoksi.

Punaista ristiä, punaista puolikuuta tai punaista kristallia voivat käyttää toimintansa yhteydessä vain Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansalliset yhdistykset ja Punaisen Ristin kansainväliset järjestöt. Kaikki muu punaisen ristin käyttö on luvanvaraista.


Share and Enjoy